17 Ocak 2017

Sanat Terapi

Sanatla iyi hissetmek “Yaratıcı art terapi uygulamaları”

Prof. Dr. Selçuk Aslan

www.drselcukaslan.com, [email protected]

Gerçekten sanatın iyileştirici bir gücü var mıdır, Etki nasıl ortaya çıkmakta ve uygulamada neler sağlamaktadır?  Bir sanat eseri ile karşılaştığımızda bir etkilenme yaşarız, bu etki ya bizim geçmişimizden bir yerlere dokunması ve bazı duygularımızı açığa çıkarması ile oluşmaktadır. Bazı eserlerde ise keşif ve şaşırma ve farklılık etkisi ön plana çıkmaktadır. Bir çok kez bir serginin bir tema üzerinde durduğunu ve bir mesaj verdiğini gözlemleriz. görsel bir sanat eserinde mesaj doğrudan olmaz, gözlemcinin ya da izleyicinin işin içine katılarak  kendisi için özgün bir anlam çıkarması ile  etkisini gösterir. Yani bir çok kez sanatçının hedeflediğinden bağımsız olarak izleyici kendisi bir anlam yükler sanat eserine.  Işte karikatürden ve poster çalışmalarından ayrılan nokta buradadır, bu çalışmalardan mesaj doğrudandır ve anlam ve içerik çok ön plandadır, izleyici yazarın ve çizerin mesajını kavramaya çalışırki bu mesajlar çoğu kez kolayca algılanabilmektedir.

“Art terapi” ile psikiyatrik sorunlarda farklı bir psikoterapi uygulaması sağlanabilmektedir. Kendini ifade etmek iyi hissetmenin önünü açabilmekte, Iyi hissetmenin sağlanabilmesi depresyonlu olgularda kötü hissetme ve erteleme, eylemsizlik, isteksizlik kısır döngüsünü kırmasına yardımcı olabilmektedir. Aktivite terapisinin bir parçası olarak depresyonlu olgularda iyi hissettiren aktivitenin gereçekleştiirlmesi ardından kişinin bu üretimi ile çevreden sosyal ödüller sağladığı ve iyi hissetmenin önünü açmakta, yeni hedefler belirileme depresyonda iyileşme sürecinde önemli bir basamak sağlamaktadır. Art terapi Depresyon yanı sıra kaygı bozukluklarında, travma yaşayan olgularda stresle başetme yöntemi olarak işlevsel sonuçlar sağlayabilmektedir.

Çizim insanın yazı yazma gibi iletişimde ve kendini ifade için kullandığı çok temel becerilerinden birisidir. Çizim becerisi bazı kişilerde çok daha kolay gelişirken bazı kişilerde eğitimle desteklenerek geliştirilebilir. Bu nedenle resim yapma ve çizme becerisi doğuştan gelen bir yetenek olmaktan çok öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceridir.

Doğa renk, leke, doku çalışması, desenle, yanı sıra çizimle ifade edilebilecek nesnelerle doludur, insan imgelemi çizimle iyi bir biçimde ifade edilebilmektedir. Rüyalarımızda yaşanan durumlar ve nesneler çizimle unutulmadan ifade edilebilir. İmgelemden çizimde, nesneler farklı bir bağlamda oturabilir, dünya hakkında şiirsel bir yeniden değerlendirmeye dönüşebilir. Çizimde nesnelerin işlevi ve amaçları hakkında çizer anlaşılır bir öykücü durumunda (iç dünyasını) açarak, nesnelere yeni bir “bağlam”  oluşturur. Sanat terapi çalışma grubunda  katılımcılarla çizim ve resim ile ifade çalışması ve kendini keşfetme süreci yaşanması hedeflenmektedir.

Kaynaklar:

Malchiodi, C.A. (2003). Handbook of art therapy. New York: Guilford.

The Effects of Creative Art Therapy in Cancer

Pablo Tinio, Jeffrey Smith. Aesthetics and Art.

Aesthetic Science Connecting Minds, Brains, and Experience Edited by Arthur P. Shimamura and Stephen E. Palmer. 2012

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.