Blog

11 Aralık 2014

Gençler İçin Özgüven Geliştirme

Güvenli Düşün Güvenli Ol!

Gençler sıklıkla kendilerini sorgulama ve sonuçta kötü hissetme, ardından kendilerine ben kötüyüm, beceriksizim, işe yaramıyorum deme eğilimindedir. Bu kitapta sözü edilen kendinden kuşku yolu ile anlatılan işte bu olumsuz sorgulama durumudur. Genç bir ruh bu durumlarla baş edebilmek için özgüvenini adım adım geliştirmek ve beslemek zorundadır, bunu sağlayamadığında depresyon ve anksiyete sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu kitapta endişe ve depresyonla baş etme yanı sıra dikkat eksikliği, hiperaktivite, sosyal kaygı, sınav kaygısı ve yeme sorunlarına kadar uzanan sorunlu durum örnekleri üzerinde durularak çıkış yolları tartışılmıştır.

Bilişsel davranışçı terapi ruhsal sorunlarla baş etmede etkinliği kanıtlanmış ve bugün psikiyatri ve klinik psikolojide yaygın olarak kullanılan bir terapi yöntemidir. Bu yöntemde yaşanan zorlu olayların bize verdiği sıkıntı ve acıların olaylara bakış açımızla ilişkili olduğu esas alınır. Kişilerin zorluklarla baş etmek ve yaşamlarını sürdürmek için geliştirdiği stratejiler vardır, bu stratejiler işlevsiz ve uyum bozucu olduğunda erteleme, kaçınma, kendini aşırı sorgulama gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bu davranışsal stratejiler de depresyon ve anksiyete bozukluklarının en önemli etkenleridir. Gençlerde özgüven geliştirme kitabının ülkemiz gençlerine özgüvenlerini geliştirme için bir rehber olacağına inanıyoruz. Bu kitap gençlere yönelik olarak hazırlanmıştır, ancak erişkinlerin de kendileri için çıkarabileceği yararlı sonuçlar vardır.

Bu kitap ben dilinde gençlere doğrudan hitap ederek hazırlanmıştır. Çeviride de bu noktaya özen gösterdik, isimler ülkemizde sık kullanılan isimlerden seçildi. Özgüven kitabı gençlerle çalışan psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerine, gençlerle çalışan klinik psikologlara ve psikiyatristlere de yardımcı olabilecek bir kaynaktır.   Gençlik evresi kişinin kimliğini bulduğu ve bireyleştiği bir dönemdir. Evinde bir genç büyüyen tüm anne ve babalara bu kitabı edinmeleri ve içinde özenle hazırlanmış örnekleri okuyarak benzer durumlarda yeni kimlik geliştiren bireye nasıl yaklaşacakları konusunda bilgilenmeleri öneririz.

Prof. Dr. Selçuk Aslan – Prof. Dr. Runa Uslu

Duyurular

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.