Çalışma Alanı

 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi uygulamaları:
  • Panik bozukluğu
  • Depresyon
  • Obsesif kompulsif bozukluk
  • Sağlık Kaygısı tedavisi
  • Somatoform bozukluk- yaygın bendensel agrılar,
 • Bilişsel terapi cercevesinde Mindfulness, bilincli farkındalık egzersizleri, kabul ve kararlılık terapi uygulamaları
 • Uykusuzluk ve diğer uyku bozuklukları: 
 • Uykuya dalma ve sürdürme güçlüğü yaşayan olguların ilaçsız tedavi yöntemleri üzerinde çalışmaktadır.
 • Grup psikoterapi uygulamaları en az 3 danısanın katılımı ile gerceklesen terapi uygulaması olarak 60-90 dakika sürmekte haftada bir kez toplam 12- 16 hafta sürmektedir. Bir terapist ve yardımcı terapist 4-6 danışan  ile bir seansı gerçekleştirmektedir. Bireysel terapide olduğu gibi kişiler sorunlarını getirmekte, ötekini anlama, dinleme ve yaşanan sorunun çözümü için yollar araştırılmaktadır.  Biz uygulamamızda bilişsel davranışçı yaklaşım ve interperosnel terapi ilkelerine dayalı bir grup terapisi yürütmekteyiz.  depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk ve diğer kaygı bozuklukları grup terapisine bir değerlendirme süreci sonrası alınabilmektedir.
 • Psikofarmakoloji: Antipsikotikler, antidepresanlar, hipnotik ilaçlar, psikiyatride akılcı ilaç tedavisi uygulamaları.
 • İletişim becerileri eğitimleri: empati, etkin dinleme, ben dili ifadeleri, beden dili ve kendini etkin ortaya koyabilme, çatışma tanımı ve çözüm yolları tartışılarak iyi iletişim becerileri geliştirme eğitimleri küçük gruplara  verilmektedir.
 • Stresle ile baş etme eğitimleri: zorlayıcı yaşam olayları ve rahatsız edici olaylar karşısında yaşadığımız duygular bizde stres tepkisini ortaya çıkarmaktadır. Öncelikle kendi stres tepkilerimiz tanımak ve daha sonra kontrol edebilmeyi öğrenmek, kontrol edebileceklerimizi ve edemeyeceklerimi öğrenmek. şimdiyi anlamak ve şimdiyi yaşayabilmek, düşünce stilleri ve çarpık düşünce biçimlerini tanımak ve düşünce tuzaklarını tanıyarak, alternatif düşünceler geliştirebilmek için hazırlanmış bir eğitimdir. küçük grup çalışmaları halinde uygulanmaktadır.
 • Öfke ile baş etme beceri eğtimleri. bireysel ve  küçük grup çalışması
 • Sanat terapi ile küçük grup çalışma uygulamaları (resim ve fotograf ağırlıklı)