Çalışma Alanı

 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi uygulamaları:
  • Panik bozukluğu,
  • Depresyon,
  • Obsesif kompulsif bozukluk,
  • Sağlık Kaygısı tedavisi v.d.
  • Somatoform bozukluk
 • Bilişsel terapi içinde, Mindfulnes ve kabul ve kararlılık terapi uygulamaları
 • Uykusuzluk ve diğer uyku bozuklukları: 
 • Uykuya dalma ve sürdürme güçlüğü yaşayan olguların ilaçsız tedavi yöntemleri üzerinde çalışmaktadır.
 • Grup psikoterapi uygulamaları bir terapi uygulaması olarak 60-90 dakika sürmekte haftada bir kez toplam 12- 16 hafta sürmektedir. Bir ya da iki terapist 4-8 danışan ya da hasta ile bir seansı yürütmektedir. Bireysel terapide olduğu gibi kişiler sorunlarını getirmekte, birbirini anlama, dinleme ve yaşanan sorunun çözümü için yollar araştırılmaktadır.  Biz uygulamamızda bilişsel davranışçı yaklaşım ve interperosnel terapi ilekelerine dayanarak grup terapisi yürütmekteyiz.  depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk ve diğer kaygı bozuklukları grup terapisine bir değerlendirme süreci sonrası alınabilmektedir.
 • Psikofarmakoloji: Antipsikotikler, antidepresanlar, hipnotik ilaçlar, psikiyatride akılcı ilaç tedavisi uygulamaları.
 • İletişim becerileri eğitimleri: empati, etkin dinleme, ben dili ifadeleri, beden dili ve kendini etkin ortaya koyabilme, çatışma tanımı ve çözüm yolları tartışılarak iyi iletişim becerileri geliştirme eğitimleri küçük gruplara  verilmektedir.
 • Stresle ile baş etme eğitimleri: zorlayıcı yaşam olayları ve rahatsız edici olaylar karşısında yaşadığımız duygular bizde stres tepkisini ortaya çıkarmaktadır. Öncelikle kendi stres tepkilerimiz tanımak ve daha sonra kontrol edebilmeyi öğrenmek, kontrol edebileceklerimizi ve edemeyeceklerimi öğrenmek. şimdiyi anlamak ve şimdiyi yaşayabilmek, düşünce stilleri ve çarpık düşünce biçimlerini tanımak ve düşünce tuzaklarını tanıyarak, alternatif düşünceler geliştirebilmek için hazırlanmış bir eğitimdir. küçük grup çalışmaları halinde uygulanmaktadır.
 • Öfke ile baş etme beceri eğtimleri. bireysel ve  küçük grup çalışması
 • Sanat terapi ile küçük grup çalışma uygulamaları (resim ve fotograf ağırlıklı)