Prof. Dr. Selçuk Aslan

Psikiyatri Profesoru, Bilişsel Davranışçı Psikoterapist, Ruhsal Bozuklukların tanı ve Tedavisinde, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi alanında Egitmen ve Supervizor. 

ÖZGEÇMİŞ ve ÇALIŞMA ALANLARI

1969 doğumludur. Tıp eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1993 yılında tamamlamış ve Tıpta Uzmanlık sınavında başarılı olarak Psikiyatri uzmanlık eğitimini aynı fakültede 1999 yılında tamamlamıştır. 2000 yılından beri Gazi Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde Öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. 2006 yılında Psikiyatri Doçenti, 2012 yılında Psikiyatri Profesorü olmuştur.

Psikoterapist ve psikiyatrist olarak hasta tedavi ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir, Bilişisel Davranışçı Psikoterapi uygulamakta ve teroik ve pratik eğitim vermektedir.

 

2010 yılından beri “Academy of Cognitive Therapy” ACT üyesi ve ACT sertifikalı bilişsel davranışçı psikoterapisttir.

2016 yılında “Academy of Cognitive Therapy” tarafından Bilişsel davranışçı psikoterapi alanında Eğitici ve supervizor olarak onaylanmıştır. 

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar – “Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research” Dergisi Yardımcı Editörüdür. 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri ve Sertifikalar:

 

  • Türk Psikiyatri Derneği Kurucu Üyesidir. (1995)
  • Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği, Yönetim Kurulu üyeliği (1995-1999)
  • Uyku Derneği Üyesidir ve Psikiyatri Çalışma Birimi Sorumlusudur. (2006)
  • Kognitif Davranışçı Terapi Derneği, Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. (2005-2009 arasında)
  • Ankara Çağdaş Psikoanalitik Psikoterapiler Dernegi Kurucu Üyesidir. (2006)
  • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği kurucu üyesi ve halen Başkan Yardımcısıdır. 2010-2016

 

RESİM ÇALIŞMALARIM