Selinay Seyhan

Selinay SEYHAN, 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur.  Ufuk Üniversitesi ’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yatılı serviste ve Boylam Psikiyatri Hastanesi ’nde stajlarını yapmıştır. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Temel Eğitimi ve Supervizyon Eğitiminleri’ni tamamlamıştır. Bunun yanında Albert Ellis Enstitüsü’nde Akılcı Duygulanım Davranışçı Terapi eğitiminin 1.aşamasını bitirmiştir. 2015’ten bu yana Prof.Dr. Selçuk Aslan’la birlikte çalışmakta olup özellikle genç erişkinlerle psikoterapi seansları yürütmektedir.