Blog

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Toplumda yaklaşık %2-3 sıklığında görülen önemli işlevsel kayıplara yol açan bir ruhsal bozukluktur. Psikoterapi süreci ve ilaç tedavisi ile beklenen iyi yanıtlar alınması bir ksım olguda oldukça zordur. Olguların yaklaşık üçte biri sürekli ve şiddetli bir seyir gösterir ve ilaç tedavisi ve psikoterapiye iyi yanıt vermez buna karşın üçte biri ilaç tedavileri ile birlikte uygulanan psikoterapiye kısmen […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 0 Comment

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ergen ve Erişkin Tipi

 Prof. Dr. Selçuk Aslan  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukluk ve ergenlik çağının en önemli davranıssal sorunlarındandır. Aileyi, okulu ve toplumu ilgilendiren, eğitim ve öğretimde başarı ve sonuçları etkileyen yaygın bir sorundur. Dikkat eksikliği; Kişinin yaşına, sosyal ve kültürel özelliklerine oranla konsantre olmada güçlük çekmesi, unutkan olması dağınık  olması  İşlerini organize etmekte güçlük çekmesi Bir […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 0 Comment

Anksiyete, Kaygı Bozuklukları

Anksiyete bozuklukları aşağıdaki başlıklarda incelenebilir: Panik Bozukluğu Özgül Fobi Sosyal Fobi Obsesif-kompulsif Bozukluk Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yaygın Anksiyete Bozukluğu Buradaki bilgiler özgün olup Psikoloji ve psikiyatri öğrencilerine verdiğim ders notlarımdan aktarılmıştır. ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Genel tanımlama: Anksiyete; organizma için tehlike içeren tanımlanabilir ya da tanımlanamaz bir durum karşısında yaşanan; endişe duygusu ve birlikte eşlik eden […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 3 Comments

Depresyon ve Duygudurum Bozuklukları

•Temel iki duygudurum bozukluğu major depresyon ve bipolar (iki uçlu) bozukluktur. •Depresyonda ana belirti çökkün duygudurum ve ilgi-istekte azalma olup, konuşmada, düşüncede ve davranışlarda yavaşlama gözlenebilir. •Bipolar bozukluk ise; yılda bir ya da bir kaç yılda bir kez yineleyen depresif ve manik dönemlerle seyreden, bu dönemler dısında kişinin normal işlevselliğinin devam ettiği bir ruhsal bozukluktur. •Bipolar […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 0 Comment

Cinsel İsteksizlik

Her insanoğlu bir derecede üreme yeteneği ve soyunu sürdürmek üçün üreme güdüsü ile donatılmıştır. Buna karşın bu güdünün derecesi her bir insanda aynı değildir. Doğurganlık ve üretkenliğin aynı olmaması gibi cinsel dürtü de her insana da aynı derecede dağıtılmamıştır.  Nasıl ki insanların farklı kişilikleri ve özellikleri var ise cinsel arzu ve davranışları da eşit değildir. […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 0 Comment

Rüyalar ve Uyku

Tarih boyunca rüyalar ve uyku ilgi çeken bir konu olmuştur. İnsanoğlunun yaşamının nerdeyse üçte birini geçirdiği uyku ve rüyalar üzerine birçok insanüstü ve gizemli anlamlar yüklenmiştir. Eski yunan mitolojisinde uykunun ‘hypnos’ adlı tanrıça tarafından yönetildiğine inanılmıştır. Hypnos ‘Thanatos’ un yani ölüm tanrıçasının kardeşidir. Hypnos’un bir Yunan adasında bir mağarada yaşadığı, bu mağaranın unutkanlık nehrinin suları […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 0 Comment

Kişilik ve Huy Özellikleri Anketi

Kişilik doğuştan getirdiğimiz huy ve yetiştirme ile kazandığımız karakter özelliklerinin bir birleşimidir. bu anket dr. selcuk aslan tarafından hazırlanmıştır ve kendi huy ve kişilik özelliklerini hakkında genel sorular içermektedir Kişilik özellikleri ve Huylar anketi Birçok huy ve kişilik özelliğimiz çocukluktan beri süregelmektedir. Kendinize en çok uyan huyların sizdeki yoğunluğunu uygun yere (x) koyarak işaretleyiniz. Listenin […]

Hasta Yardım Rehberleri 0 Comment

Stres Düzeyi

(Son bir hafta içindeki durumunuzu dikkate alarak yanıtlayınız) Evet  (1)              Hayır (0) Uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz? Gece uykuya dalma sonraı tekrar uyanıp dalamıyor musunuz? Kafanızın içi düşüncelerle dolu ve sakinleştirmek zor mu? İşinize dikkatinizi veremeyecek kadar kafanız dolu mu? İnsanları dinlemekte zorlanıyor musunuz? Önünüzdeki işleri baş edemeyeceğiniz kadar zor görüyor […]

Hasta Yardım Rehberleri 0 Comment

Depresyon Belirtileri Envanteri DBE – IDS 30

Depresyon Belirti Envanteri, hasta formu ve klinisyen formu Toplam 30 sorudan oluşan ölçeği doldurarak depresyon belirtilerinin varlığını ve şiddetini inceleyebilirsiniz. Hastalar için 2 sayfadan oluşan depresyon belirti envanteri öz bildirim formunu (IDSSR) indiriniz. Klinisyenler için deperesyon belirti envanteri, DBE-K adlı PDF dosyayı indiriniz. DBE-Ö30 (IDSSR )Hasta tarafından doldurulan 30 maddeden oluflan bir özbildirim de¤erlendirme anketidir. Hastanın aldığı puan […]

Hasta Yardım Rehberleri 0 Comment