Blog

Manyetik Uyarım Tedavisi

Transkranial manyetik stimülasyon (TMS) beyinde küçük bölgeleri uyarmak için kullanılan dokulara zarar vermeyen ve girişimsel işlem yapılmayan bir yöntemdir. TMS prosedürü, bir manyetik alan üreteci ile manyetik akım sağlayan levha işlem sırasında tedavi gören kişinin başının yakınında yerleştirilir. Bobin sadece elektromanyetik uyarım yoluyla bobinin altında beynin ön yan bölümlerini uyarmak için elektromanyetik akımlar üretir. TMS, norolojide bir çok alanda […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 4 Comments

Gençlerde Madde Kullanımı Üzerine

Genclik dönemi ve madde Ergenlik ve gençlik dönemi, hızlı biyolojik olgunlaşma ile birlikte psikososyal değişikliklerin ortaya çıktığı ve gelişimsel kriz yaşanma potansiyelinin olduğu bir dönemdir. Kimlik geliştirme süreci içinde bulunan ve yoğun içsel çatışmalar yaşayan ergenler, herhangi bir risk faktörü ile karşılaştıklarında daha çok sağlık problemi yaşamaktadırlar. Gençler genellikle yüksek risk etkenlerine sahiptirler ve bu nedenle diğer […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 1 Comment

Bilimsel Kaynaklar

Anne sütü ve antidepresanlar antidepresanlara anne sütü ile maruz kalmış  bebeklerin bulgularını ve gelisimleri ile ilgili verileri inceleyen bir makale: Antidepressant Medication Use during Breastfeeding, Teresa Lanza di Scalea, M.D. and Katherine L. Wisner, M.D. Clin Obstet Gynecol. Author manuscript; available in PMC 2010 September 1. Clin Obstet Gynecol. 2009 September; 52(3): 483–497. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2902256/ http://www.infantrisk.com/content/antidepressant-usage-during-pregnancy-and-breastfeeding

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 0 Comment

Uçakla Seyahat Korkusu

Uçakla seyahat korkusu birçok kişinin yaşadığı, bazılarının kendiliğinden üstesinden gelebildiği ancak bazılarımın ise baş edemediği ve bu nedenle kaçınarak uçakla seyahat etmemeyi tercih ettiği, sonuçta büyük bir zaman ve emek kaybına yol açabilen bir sorundur. Korku istemsiz biçimde ortaya çıkan belirli bir duruma ya da nesneye karşı oluşan, kişinin bilinçli olarak oluşturmadığı kendiliğinden bir tepkidir. […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 2 Comments

Cinsel İşlev Sorunları ve Vajinismus

Vajinusmus DSM V yeni tanısal sınıflandırma sisteminde aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. Genital Pelvik Ağrı / giriş bozukluğu Aşağıdaki durumlardan en az birinde sürekli ya da yineleyici zorluklar yaşama Cinsel ilişki sırasında vajinal giriş sırasında girişin olmaması ya da kısmen olması Cinsel ilişki girişimi sırasında ya da vajina içinde iken Belirgin bir vulvovajinal ya da pelvik ağrı yaşama […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 0 Comment

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Toplumda yaklaşık %2-3 sıklığında görülen önemli işlevsel kayıplara yol açan bir ruhsal bozukluktur. Psikoterapi süreci ve ilaç tedavisi ile beklenen iyi yanıtlar alınması bir ksım olguda oldukça zordur. Olguların yaklaşık üçte biri sürekli ve şiddetli bir seyir gösterir ve ilaç tedavisi ve psikoterapiye iyi yanıt vermez buna karşın üçte biri ilaç tedavileri ile birlikte uygulanan psikoterapiye kısmen […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 2 Comments

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ergen ve Erişkin Tipi

 Prof. Dr. Selçuk Aslan  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukluk ve ergenlik çağının en önemli davranıssal sorunlarındandır. Aileyi, okulu ve toplumu ilgilendiren, eğitim ve öğretimde başarı ve sonuçları etkileyen yaygın bir sorundur. Dikkat eksikliği; Kişinin yaşına, sosyal ve kültürel özelliklerine oranla konsantre olmada güçlük çekmesi, unutkan olması dağınık  olması  İşlerini organize etmekte güçlük çekmesi Bir […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 1 Comment

Anksiyete, Kaygı Bozuklukları

Anksiyete bozuklukları aşağıdaki başlıklarda incelenebilir: Panik Bozukluğu Özgül Fobi Sosyal Fobi Obsesif-kompulsif Bozukluk Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yaygın Anksiyete Bozukluğu Buradaki bilgiler özgün olup Psikoloji ve psikiyatri öğrencilerine verdiğim ders notlarımdan aktarılmıştır. ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Genel tanımlama: Anksiyete; organizma için tehlike içeren tanımlanabilir ya da tanımlanamaz bir durum karşısında yaşanan; endişe duygusu ve birlikte eşlik eden […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 15 Comments

Depresyon ve Duygudurum Bozuklukları

•Temel iki duygudurum bozukluğu major depresyon ve bipolar (iki uçlu) bozukluktur. •Depresyonda ana belirti çökkün duygudurum ve ilgi-istekte azalma olup, konuşmada, düşüncede ve davranışlarda yavaşlama gözlenebilir. •Bipolar bozukluk ise; yılda bir ya da bir kaç yılda bir kez yineleyen depresif ve manik dönemlerle seyreden, bu dönemler dısında kişinin normal işlevselliğinin devam ettiği bir ruhsal bozukluktur. •Bipolar […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 0 Comment

Cinsel İsteksizlik

Her insanoğlu bir derecede üreme yeteneği ve soyunu sürdürmek üçün üreme güdüsü ile donatılmıştır. Buna karşın bu güdünün derecesi her bir insanda aynı değildir. Doğurganlık ve üretkenliğin aynı olmaması gibi cinsel dürtü de her insana da aynı derecede dağıtılmamıştır.  Nasıl ki insanların farklı kişilikleri ve özellikleri var ise cinsel arzu ve davranışları da eşit değildir. […]

Ruhsal Sorunlar ve Tedavileri 0 Comment